7.7 C
Sarajevo
18.04.2024

Prve novčanice KM izdate na današnji dan prije 20 godina

Od tog dana, građanima su na raspolaganju novčanice u apoenima od 50 feninga, 1 KM, 5 KM i 10 KM. Mjesec dana kasnije, 27. jula 1998. godine, u opticaj su puštene novčanice u apoenima 20 KM, 50 KM i 100 KM.

– Iako po dužini vremena tokom kojeg je u opticaju ne slavi ovaj jubilej, neophodno je spomenuti i novčanicu u apoenu 200 KM koja je u opticaju od 15. maja 2002. godine. Prvi kovani novac konvertibilne marke pušten je u opticaj 9. decembra 1998. godine. Tokom godina, neke od prvih novčanica KM, apoeni od 50 feninga, 1 KM i 5 KM, povučene su iz opticaja i prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja, a zamijenjene su kovanim novcem –, saopćila je Centralna banka BiH.

U doba kada je KM puštena u opticaj, u BiH su korištene valute stranih zemalja, od kojih je njemačka marka bila prihvaćena na cijeloj teritoriji države. Veoma brzo, KM je postala dominantno sredstvo u gotovinskim transakcijama, a do kraja 1999. godine postala je i jedino sredstvo plaćanja.

- OGLAS -

Konvertibilna marka je prvobitno bila vezana za njemačku marku po kursu 1 KM = 1 DEM. Povlačenjem njemačke marke iz opticaja, KM je preuzela kurs njemačke marke prema euru – jedna konvertibilna marka za 0,51129 eura, odnosno jedan euro za 1,95583 konvertibilnih maraka. Tokom svih ovih godina, jedno je bilo sigurno: vrijednost konvertibilne marke, izražena u euru, nikad nije dovedena u pitanje. Centralna banka Bosne i Hercegovine novčanice domaće valute stavlja u opticaj i povlači iz opticaja pridržavajući se strogo pravila valutnog odbora utvrđenog Zakonom o CBBiH.

Na posljednji dan maja 2018. godine ukupna vrijednost gotovog novca KM izvan Centralne banke je iznosila 4.452.111.578,60 KM, odnosno u opticaju je bilo 65.167.762 komada novčanica i 344.831.027 komada kovanica KM.
U proizvodnji gotovog novca, CBBiH se rukovodi tehnološkim standardima koji se provode u zemljama Evropske unije, a odnose se na kvalitet, vijek trajanja i zaštitne elemente novčanica i kovanog novca.

Novčanice i kovani novac KM se proizvode sa visoko kvalitetnim materijalima i zaštitnim obilježjima koja se kontinuirano unapređuju u cilju zaštite od krivotvorenja, navedeno je u saopćenju Centralne banke BiH.

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA