15.5 C
Sarajevo
21.05.2024
NaslovnicaUslovi korištenja

Uslovi korištenja

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

Pristupanjem i/ili korištenjem domene www.face.ba i svih povezanih poddomena (u daljnjem tekstu: "web portal") te pripadajućeg sadržaja (npr. tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web portala, bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i upotrebu web portala u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: "Uvjeti"), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/upotrebe web portala vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

FACE TV pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge web portala u bilo kojem trenutku, uključujući i pristup web portalu. FACE TV zadržava pravo djelomično ili potpuno ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

Korištenjem sadržaja web portala korisnik prihvata sve rizike koji proizlaze iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

FACE TV zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za eventualne posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internetskoj stranici.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB PORTALA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet i softver zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakonom o žigovima te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet i softver web portala, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja FACE TV-a. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, ekonomskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:

Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obavezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja. Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju biti objavljeni u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju.

U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: „Ovdje pročitajte izvorni tekst" povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni izvora. Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornim sadržajem nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja. Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog izdavača predstavljao prvu obradu teme. Usluge web portala zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu izričito je zabranjena. Strogo je zabranjeno korištenje web portala na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web portala otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web portala je FACE TV. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera, u kojem slučaju FACE TV ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. FACE TV ne odgovara za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom upotrebom i/ili zloupotrebom web portala od strane korisnika.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web portala, FACE TV zadržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

Korištenje usluga web portala odobrava se punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje web portala od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili nadzornika, a isti su dužni o tome voditi računa, inače preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korištenjem, a FACE TV ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAJNOVIJEFACE.BA