12 C
Sarajevo
02.03.2024

Idete na bazen? Pridržavajte se ovih preporuka

Prеpоrukе zа pridržаvаnjе prеvеntivnih mјеrа оdnоsе sе nа svе prоstоrе bаzеnskоg kоmplеksа (prоstоriје, gаrdеrоbе, sаnitаrnе čvоrоvе…). Оvе mјеrе sе mоgu primiјеniti i nа bаzеnе kојi imајu tеrmаlnu vоdu, sumpоrnu vоdu i drugе vоdе s dоkаzаnim tеrаpiјskim svојstvimа, hidrоmаsаžnе kаdе i sličnо, navode iz JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Opšte preporuke

Sve osobe zaposlene na bazenima moraju biti edukovane o svim mjerama za prevenciju i kontrolu infekcije koje se provode ili se na njih odnose.

- OGLAS -

Na vidnom mjestu, na ulazu i prostoru kompleksa bazena, obavezno istaknuti obavijesti o preventivnim mjerama i pravilima ponašanja osoblja i posjetilaca (npr. na podu postaviti vidljive oznake zbog preporučenog razmaka na bazenu i sl.).

Predlaže se da posjetioci unaprijed zakažu termine.

Maksimalni broj osoba kojima je dozvoljen istovremeni boravak u kompleksu bazena određuje prema pravilu 10 osoba na 100 m2 neto površine prostora, uključujući površinu bazena.

Između svih osoba prisutnih na bazenu, uključujući osobe koje su u vodi, je neophodno održavanja fizičke udaljenosti od 2 metra u svim pravcima.

Na ulazu i u radnim prostorima osoblja, neophodno je postavljanje dozatora s dezinfekcionim sredstvom (70% alkohol ili drugo sredstvo s deklarisanim virucidnim djelovanjem prema uputstvu proizvođača i prikladno za upotrebu na koži).

Za osoblje i posjetioce bazena nije dozvoljen dolazak u slučaju da imaju simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, otežano disanje, kijavica, malaksalost, proliv ili povraćanje, gubitak osjećaja mirisa ili ukusa i slično), već je potrebno javljanje nadređenom licu, kao i nadležnom doktoru, koji procjenjuje da li je i kada moguć ponovni dolazak na bazen.

Preporučuje se na ulazu mjerenje temperature (bezkontaktnim toplomjerom) svim zaposlenim osobama i posjetiocima.

Što češće provjetravati sve prostorije. Smanjiti upotrebu prostora bez ventilacije ili sa slabijom ventilacijom kao što su svlačionice i druge
prostorije manjih dimenzija.

Izbjegavati korištenje svlačionica koliko god je to moguće. Ako je neophodno koristiti slačionice, potrebno je svesti na minimum zadržavanje osoba u njima. Ulazak u svlačionice organizovati na način da u isto vrijeme ulazi onoliko osoba koliko ima mogućnost da drži fizičku distancu od 2 m u svim pravcima. Prije ulaska u slačionice, postaviti dozatore sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi
alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70%). Dezinfekciju svlačionica i tuševa potrebno je obaviti obavezno dva puta u toku dana, a po potrebi i češće, zavisno od toga koliko se ove prostorije koriste. Voditi evidenciju o svakoj dezinfekciji. Svlačionice držati otvorene kada nisu u upotrebi.

Ako je moguće, organizovati rad dvokratno, tako da između prve i druge smjene bude bar sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tokom rutinskog čišćenja.

Zaposleno osoblje treba pravilno nositi zaštitnu masku tako da maska prekriva nos, usta i bradu. Masku treba zamijeniti čim se uoči da je vlažna ili zaprljana (zaposleni treba minimalno da imaju dvije maske u toku smjene).

U bazenu i prostoru oko bazena, s obzirom na vlažnost sredine, maska se brzo ovlaži i nema zaštitnu ulogu. Zato je tokom boravka pored bazena i u bazenima posebno važno održavati preporučenu fizičku udaljenost od najmanje dva metra u svim pravcima.

Redovno održavanje higijene: Uputstvo za provođenje čišćenja i dezinfekcije površina i prostora u objektima dostupno na internet stranici Instituta (phi.rs.ba/korona virus/građani).

Ograničiti upotrebu sanitarnog čvora prema veličini i propisnim sanitarnim uslovima. Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostora svaka dva sata (po potrebi i češće).

Otpad je potrebno pravilno odlagati u higijenske kante s poklopcima.

Održavati propisane higijenske uslove bazenske vode uz pripremu vode na uobičajen način.

Bazene za kupanje pripremiti primjenom standardne procedure uz održavanje koncentracije slobodnog rezidualnog hlora na vrijednostima bliskim maksimalno dozvoljenim prema važećem Pravilniku.

Redovno provjetravati prostorije isključivo prirodnim putem (otvaranjem prozora), bez upotrebe vještačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa. U zatvorenom prostoru bazena, provjeriti funkcionisanje opreme za ventilaciju i odvlaživanje vazduha i maksimalno povećati ulaz spoljašnjeg vazduha.

Preporuke prije plivanja

Prije ulaza na čisti dio kompleksa bazena (bazen i površina oko bazena), posjetioci se obavezno moraju tuširati i proći kroz dezobarijeru sa dezinfekcionim sredstvom za noge.

Koristiti ličnu sportsku opremu koja se obuče kod kuće, da bi se izbjeglo korištenje svlačionica.

Prioritetno koristiti individualne kabine sa presvlačenje, koje se često dezinfikuju.

Nije dozvoljeno dijeljenje opreme i peškira.

Ponijeti bocu sa vodom prije dolaska na bazen.

Izbjegavati dodirivanje vrata/kvaka, ograda, klupa i sl.

Preporuke tokom plivanja:

Održavati preporučenu fizičku udaljenost od 2m u svim pravcima od ostalih plivača tokom plivanja i tokom odmora

Ograničiti broj plivača koje istovremeno borave u bazenu na 1 osobu na 10 metara kvadratnih.

Ne ostvarivati dodatne fizičke kontakte.

Izbjegavati dodirivanje lica.

Izbjegavati dijeljenje opreme i peškira.

Preporuke nakon plivanja:

Po izlasku iz bazena ne zadržavati se dugo u kompleksu bazena.

Kratko se zadržati u svlačionici (kabini) da se skine mokra oprema, pri čemu se preporučuje koristiti individualne svlačionice, koje se često dezinfikuju.

Oprati ruke sapunom ili ih dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola prije izlaska iz prostorija bazena
Spa bazeni i saune

U dodatku na sve već navedene mjere koje važe i ovdje, sa spa bazenima (đakuzi, virpul i sl.) postupiti na sljedeći način:

a) ispustiti vodu iz čitavog sistema

b) mehanički očistiti rezervoare i bazen, dezinfikovati, isprati i napuniti čistom vodom

v) koncentraciju slobodnog rezidualnog hlora održavati na maksimalno dozvoljenim vrijednostima, uz redovnu kontrolu nivoa hlora i pH vrijednosti

g) svakodnevno najmanje jednu polovinu zapremine vode zamijeniti svježom vodom

d) postupke od a) do v) sprovoditi jednom sedmično.

Ne preporučuje se korišćenje vlažnih sauna, dok se suve saune (npr. finske) mogu koristiti, uz poštovanje fizičke distance i ostalih preporuka.

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA