11 C
Sarajevo
28.05.2024

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH uspješno održao skoro 90 online seminara u 2020. godini

Od početka pandemije koronavirusa Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (Centar) je održao skoro 90 online seminara na kojima je učestvovalo preko 1.600 polaznika, uglavnom sudija, tužilaca i njihovih saradnika, ali i drugih zainteresovanih stručnjaka.

Obzirom da su sredstva iz budžeta Vlade FBiH dostatna za svakodnevno funkcionisanje, ali nedovoljna za ambicioznije projekte, u Centru, kako ističe direktor Arben Murtezić i ranije su ulagali velike napore da što veći broj aktivnosti podrže i međunarodni izvori.

– U vrijeme pandemije to je dobilo svoj pravi značaj, pa je oko 80% seminara koji su održani realizirano upravo uz podršku partnera, prije svega međunarodnih organizacija – ističe Murtezić.

- OGLAS -

On dodaje da su među partnerima koji su pomogli u organizaciji seminara bile agencije Vlade SAD, njihov Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona i Programa za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (INL OPDAT), te USAID kroz program Pravosuđe protiv korupcije (USAID JACA). Podršku su nam pružili i Vijeće Evrope (posebno Evropski program za obuku pravnih stručnjaka o ljudskim pravima – HELP projekat), Svjetska banka, TRIAL International, UNICEF, OSCE, EU 4 JUSTICE Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini  (projekat Evropske delegacije), Fondacija Centar za javno pravo (CJP), Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), AIRE Centar, Ženevski centar za upravljanje sektorom sigurnosti (DCAF), Save the Children i VSTV Projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini koji je podržan od strane Vlade Švajcarske.

  

 I domaće nevladine organizacije Atlantska inicijativa, Sarajevski otvoreni Centar, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Međunarodni forum solidarnosti (EMMAUS), Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU), BH Novinari nesebično su pružale svoja znanja, sa nama dijelile iskustva, pružale podršku.

- Advertisement -

U organizaciji online obuka korištene su sve važnije platforme što je također omogućeno uz podršku partnera, te naročito Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Iako se program priprema na godišnjem nivou i odnosi se uglavnom na standardna pitanja primjene materijalnih i procesnih zakona, neophodno je prateći pojave u društvu i potrebe pravosuđa, intenzivirati aktivnosti u određenim oblastima. Tako su teme koje su postale aktuelne sa migrantskom krizom obrađene sa specijalizovanim agencijama, poput Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC), a što su podržali i partneri iz INL-a.

– Što se tiče tema i problema koja je u pravosuđu izazvao COVID-19, na tome smo radili sa svjetski poznatim AIRE Centrom iz Londona koji nam je, između ostalog, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva te vlada Kraljevine Švedske i Holandije i fondacije Konrad Adenauer učinio dostupnim vrhunsku publikaciju o uticaju pandemije na ljudska prava. Također smo započeli i multisektorski projekat sa Save the Children, obzirom da je masovno učenje na daljinu dovelo do povećane opasnosti od zlostavljanja djece u digitalnom okruženju- navodi Murtezić.

Sigurno je, dodaje, da bi pristup ovako velikom broju projekata i njihova implementacija bio znatno otežan bez redovne koordinacije i čestog zajedničkog nastupa sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske.

– Primarni zadatak Centra je svakako edukacija nosilaca pravosudnih funkcija. No, već godinama naša su vrata otvorena i predstavnicima agencija za sprovođenje zakona koji su pokazali veliki interes i za obuke u online formatu – kaže direktor Murtezić.

Ističe i saradnju sa akademskom zajednicom, koja se se ogleda kroz aktivno učešće profesora u svojstvu predavača, kroz omogućavanje studentima da i sami sudjeluju u nekim aktivnostima, te i kroz zajedničke istraživačke projekte.

Imajući u vidu ranije potpisani Sporazum o saradnji Centra i Advokatske komore FBiH, na obukama iz ljudskih prava sudjelovali su i advokati, advokatski saradnici i pripravnici.

 

 

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA