17.7 C
Sarajevo
20.06.2024

Jadranko Šaran, Samir Šabić i Zijad Kadić oslobođeni optužbe za ratni zločin

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protivih optuženih Jadranka Šaran, Samira Šabić i Zijada Kadić, nakon održanog glavnog pretresa, danas donio prvostepenu presudu kojom su optuženi Jadranko Šaran, Samir Šabić i Zijad Kadić oslobođeni od optužbe za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i krivično djelo neopravdano odgađanje povratka ratnih zarobljenika.

Optuženi se oslobađaju optužbe da su za vrijeme oružanog sukoba u BiH između Armije R BiH i Vojske RS, u periodu od 17.9.1995. godine, kada je područje opštine Bosanska Krupa stavljeno pod kontrolu A RBiH, i dalje nakon 14.12.1995. godine kao dana potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, pa sve do 12.7.1996. godine naredili, počinili, podstrekavali, propustili, omogućili, organizovali, usaglašavali se i pomagali protivzakonito zatvaranje civilnog stanovništva srpske i jednog civila hrvatske nacionalnosti.

Nadalje u presudi se navodi da su oslobođeni optužbe za ubistvo, nehumano i nečovječno postupanje, namjerno nanošenjenje tjelesnog i duševnog bola, nepoštovanje osnovnih garancija lica koja ne učestvuju ili su prestala direktno učestvovati u neprijateljstvima, nepoštovanje minimalnih prava lica koja su lišena slobode iz razloga u vezi s oružanim sukobom, ugrožavanje opšte zaštite od opasnosti civilnog stanovništva, nepostupanje u skladu sa principom najboljeg interesa djeteta za vrijeme oružanog sukoba, navodi između ostalog u saopćenju Sud BiH.

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA