7 C
Sarajevo
26.02.2024

Na liječenje izvan BiH poslana 223 pacijenta. Među njima čak 168 djece

Gdje se upućuje pacijente

Prema podacima Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH, samo tokom prošle godine ukupno je odobreno 330 prijedloga za liječenje u inozemstvu 223 pacijenta, među kojima je 168 djece i 55 odraslih. Zbog pandemije koronavirusa riječ je o nešto manjem broju nego ranijih godina.

Naime, godišnji broj pacijenata kojima se zbog teških dijagnoza odobri liječenje izvan BiH kreće se između 400 i 500, a godišnja procjena troškova oko 20 miliona KM, dok je izvršenje oko 15 miliona KM, navode iz Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.

- OGLAS -

„U nadležnosti ZZOiR-a je i osiguravanje liječenja u inozemstvu naših osiguranika, koje se odvija u skladu s pravilnikom o upućivanju na liječenje u inozemstvo za 12 oboljenja, i to urođene srčane mane kod djece, dječiju onkologiju, neurohirurške operacije gama-nožem, embolizaciju krvnih žila, opekotine iznad 60%, tumore oka, transplantacije jetre, bubrega, rožnice, transplantacije koštane srži, elektrofiziološka ispitivanja – za iznimno teške slučajeve koji se ne mogu liječiti u FBiH, iznimno rijetke patologije kod djece, osteosarkom kod djece, ugradnju uređaja za dugotrajnu mehaničku cirkulacijsku potporu“, objašnjavaju iz ove institucije.

Dodaju kako postupak pokreće klinička zdravstvena ustanova, konačnu odluku donose stručna povjerenstva koja formira za svako oboljenje Federalno ministarstvo zdravstva. Pacijente se upućuje u ugovorne zdravstvene ustanove u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Turskoj, Austriji, Njemačkoj…

Ističu kako se, bez obzira na ukupno smanjenje broja podnesenih prijedloga u 2020., iz godine u godinu bilježi konstantno povećanje broja podnesenih prijedloga za najteža i najkompliciranija oboljenja, kao što su transplantacija koštane srži za odrasle, urođene srčane mane kod djece te rijetke patologije kod djece, a samim tim i broja odobrenih liječenja za navedena oboljenja. Unatoč izvanrednoj situaciji u cijelom svijetu i mjerama koje su podrazumijevale i drugačije režime u zdravstvenim ustanovama, osobe iz BiH kojima je bila potrebna hitna liječnička pomoć u inozemstvu su je i dobile.
 
Hitno premještanje

Zahvaljujući angažmanu svih institucija koje su uključene u proces, od Zavoda, preko nadležnih ministarstava, MUP-ova – institucija koje izdaju dokumente, pacijenti iz BiH su na liječenja odlazili redovito, a potrebni dokumenti su im izdavani čak i nedjeljom.

„U situaciji pandemije koronavirusa, kada je u većini zemalja bilo proglašeno vanredno stanje i potpuni lockdown, posebno u prvom polugodištu 2020. godine, više prijedloga je prema Zavodu upućeno za hitno premještanje djece s urođenom srčanom manom u Austriju i Tursku.

„Uz maksimalni trud i predanost Zavoda, uz pomoć nadležnih institucija Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva sigurnosti i Ministarstva vanjskih poslova, tako i nadležnih institucija države koja prima pacijente, ambasada i služba aerodroma za osiguranje uvjeta za slijetanje hitnih sanitetskih aviona, radeći i u večernjim satima i za vrijeme vikenda i praznika, kako bi se spasili životi naših osiguranika, na što smo posebno ponosni“, zaključili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, piše Večernji list.

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA