19 C
Sarajevo
20.06.2024

Održana vanredna sjednica Savjeta ministara BiH, doneseno nekoliko odluka

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta BiH, utvrdio je Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, sa Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Cilj Sporazuma je konkretizacija daljnjih aktivnosti u saradnji dvije zemlje na realizaciji infrastrukturnih projekata u BiH, posebno izgradnje autoputa/brze saobraćajnice Sarajevo – Beograd – Sarajevo.

Saradnja uključuje pružanje povoljnih uslova za finansiranje i provođenje projekta, izvođenje radova i pružanje tehničke pomoći stručnjaka specijalizovanih za obuku osoblja.

- OGLAS -

Poseban fokus se stavlja na iznalaženje mogućnosti finansiranja, putem turskih banaka ili međunarodnih kreditnih institucija, prioritetnog projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice autoputa Sarajevo – Žepče – Tuzla – Bijeljina – Kuzmin i dionice brze saobraćajnice Sarajevo – Pale – Rogatica – Višegrad – Vardište, sa konekcijom za Goražde na dionici Pale – Prača – Hrenovica.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH će Prijedlog sporazuma dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi ministar komunikacija i transporta BiH.

- Advertisement -

Pripreme za 5. sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o održavanju petog sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, videokonferencija, 22. 3. 2021. godine, koju je pripremila Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH.

S tim u vezi, usvojen je dokument za diskusiju i data je saglasnost na prijedlog delegacije BiH za peti sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH. Predsjedavajući delegacije BiH Adnan Husić iz Ministarstva civilnih poslova BiH zadužen je da bude na raspolaganju medijima za pitanja u vezi sa sastankom.

Savjet ministara zadužio je DEI BiH da, u saradnji sa nadležnim institucijama u BiH, provede sve pripremne radnje za peti sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH i da dostavi informaciju o njegovom održavanju.

Saglasnost za organizovanje glasanja državljana Bugarske u BiH

Savjet ministara BiH je dao saglasnost za organizovanje glasanja bugarskih državljana u prostorijama Ambasade Republike Bugarske u Sarajevu 4. aprila 2021. godine, u vremenskom periodu od 07.00 do 20.00 časova.

Glasanje državljana Republike Bugarske koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine biće organizovano povodom održavanja izbora za Narodnu skupštinu Republike Bugarske.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH je zaduženo da o datoj saglasnosti obavijesti Ambasadu Republike Bugarske u Sarajevu.

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA