18.8 C
Sarajevo
22.06.2024

Vlada FBiH nabavlja 350.000 doza vakcine protiv koronavirusa

Vlada je danas zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da bez odlaganja zaključi ugovore za nabavku vakcina s “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka, a ukupna količina vakcina koje se nabavljaju ugovorima je 350.000.

Ovim ugovorima će, kako je istaknuto, biti definirano da ponuđač garantuje dobro izvršenje posla, kao i da je količina prvog kontingenta najmanje 100.000 vakcina. Bit će definiran i rok isporuke prvog kontingenta i da će plaćanje biti izvršeno tek nakon što Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odobri upotrebu vakcine.

Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da odmah pokrene aktivnosti za preraspodjelu sredstva planiranih u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu za nabavku vakcina na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

- OGLAS -

Premijer Federacije BiH ovlašten je da potpiše pismo namjere za nabavku vakcina za “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka.

Također, Zavod za javno zdravstvo FBiH zadužen je da premijeru FBiH danas dostavi tekst pisma namjere, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA