7.7 C
Sarajevo
18.04.2024

Za modernizaciju javne rasvjete općina obezbjedila 730.000 KM

Nakon što je Općina Novo Sarajevo izradila novi kompletan Elaborat tehničkog rješenja modernizacije javne rasvjete s ciljem poboljšana energijske efikasnosti na području ove lokalne zajednice, u skladu sa obezbijeđenim budžetskim sredstvima, stvorili su se uslovi za izvođenje dijela radova na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete.

U Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2024. godinu za ove namjene obezbijeđena su sredstva od 730.000 KM, od čega su 530.000 KM sredstva Općine, a 200.000 KM sredstva Vlade Federacije BiH.

Općinski načelnik dr. Hasan Tanović potpisao je Okvirne sporazume za realizaciju dva LOT-a i to LOT-2 koji podrazumijeva izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete na području mjesnih zajednca: Hrasno, Hrasno brdo, Trg heroja, Grbavica 1, Grbavica 2, Kovačići, Gornji kovačići i Vraca, te LOT-3 u okviru kojeg će se izvoditi radovi na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete na lokalitetu Put za Hum.

- OGLAS -

Općina Novo Sarajevo kontinuirano će raditi na modernizaciji javne rasvjete u skladu sa pomenutim Elaboratom, te obezbijeđenim budžetskim sredstava, a u cilju poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije uvođenjem led rasvjete.

Odsjek za informisanje, odnose s javnošću i protokolarne poslove

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA