25 C
Sarajevo
15.06.2024

Drastično veće cijene: Evo koliko ćete morati izdvojiti za polaganje vozačog ispita u Sarajevu

Udruženje autoškola Sarajevo odlučilo je promijeniti cijenu usluga sa ciljem, kako kažu, unapređenja kvaliteta obuke i povećanja sigurnosti na putevima.

Autoškole na području Kantona Sarajevo na sastanku održanom 13. maja 2024. zauzele su jedinstven stav da je određivanje minimalne cijene i ujednačavanje iste s ostalim kantonima u FBiH nužno i opravdano. 

“Donijeta je Odluka da je ovaj korak neophodan kako bismo osigurali održivost i funkcionisanje autoškola i omogućili kandidatima bolji kvalitet obuke”, navode.

- OGLAS -

Na osnovu ekonomskih parametara i dogovora između autoškola u Sarajevu, odredili su minimalne cijene obuke za vozačke dozvole:

– A kategorija: 720 KM  

- Advertisement -

– B kategorija: 1.480 KM  

– C1 kategorija: 750 KM  

– C (ako ima C1): 710 KM  

– C (ako nema C1): 1.650 KM  

– CE kategorija: 640 KM  

– D (ako ima C 2 godine): 1.500 KM  

– D (ako nema C): 2.700 KM  

– DE kategorija: 920 KM  

Nove cijene će biti u primjeni od 01.06.2024. godine. 

U nastavku su objasnili razloge zbog kojih je donesena ova odluka:

Razlozi za Ujednačavanje Cijena  

Od 2007. do 2012. godine, nadležno Ministarstvo je propisivalo minimalnu cijenu obuke, što je osiguravalo  stabilnost i kvalitet obuke. Nažalost, odustajanjem ministarstva od regulacije cijene 2012. godine, došlo je  do slobodnog formiranja cijena što je otvorilo vrata nelojalnoj konkurenciji i drastičnom rušenju cijena, što  je direktno utjecalo na pad kvaliteta obuke i rapidno povećanje broja saobraćajnih nesreća već od 2013.  godine.  

Cilj donošenja ove Odluke je eliminiranje nelojalne konkurencije i neprirodno niskih cijena  osposobljavanja kod pojedinih autoškola, a koja ide nauštrb kvaliteta procesa osposobljavanja, a time  stvoriti poštenije uslove na tržištu. Naglašavamo da autoškole koje se trude i pošteno rade često trpe zbog  nelojalne konkurencije koja privlači kandidate niskim cijenama na račun kvaliteta obuke. Ove prakse štete ukupnom standardu i sigurnosti saobraćaja te dugoročno ugrožavaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju. 

Otvorena Vrata Nepravilnosti 

Neprirodno niska cijena u jednom broju autoškola rezultira drastičnim padom kvaliteta rada, niskom platom  i motivacijom instruktora, skraćivanjem trajanja obuke, te otvorenim vratima raznim nepravilnostima. Sve  je to, naglašavamo, rezultiralo rapidnim padom bezbjednosti na cestama u BiH, što dovoljno govori da  neprirodno niska cijena ide nauštrb kvaliteta osposobljavanja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. 

Finansijska Održivost  

Cijena koja se nije mijenjala preko 17 godina i promjene svih ulaznih parametara bitnih za funkcionisanje  autoškola, poput povećanja troškova goriva, održavanja i cijene vozila, plata instruktora, kao i opštih  troškova života, negativno su uticali na funkcionisanje i poslovanje čitavog sistema autoškola.  Ujednačavanjem cijena, osigurat ćemo bolje uslove za funkcionisanje i rad autoškola. 

Dostojanstvo Profesije Instruktora  

Kroz ujednačavanje cijena, vraćamo dostojanstvo profesiji instruktora i pružamo podršku poštenom radu.  Naš cilj je osigurati pravednu naknadu za njihov trud i profesionalnost.  

Složeniji Uslovi Obuke u Sarajevu  

Sarajevo kao glavni i najveći grad u BiH ima složenije uslove obuke u odnosu na manje gradove i mjesta u  BiH što zahtijeva dodatna ulaganja i resurse.  

Uticaj Odluke na Sigurnost Saobraćaja  

Dobro obučeni vozači ključni su za sigurnost na putevima. Naše inicijative imaju za cilj:  Povećanje sigurnosti: Kvalitetna obuka će smanjiti broj saobraćajnih nesreća. Prema crnim statistikama,  BiH ima jednu od najviših stopa saobraćajnih nesreća u regionu, što naglašava potrebu za kvalitetnijom  obukom vozača.  

Standardizacija obuke: Ujednačavanjem cijena, osigurat ćemo da svi kandidati prolaze kroz jednak kvalitet obuke, bez obzira na autoškolu koju odaberu.  

Zaključak  

Ove promjene su neophodne za osiguranje kvaliteta obuke i sigurnosti na putevima. Udruženje auto škola Sarajevo poziva sve kandidate i građane na razumijevanje i podršku u ovim nastojanjima.  

Udruženje autoškola Sarajevo rado će odgovoriti na dodatna pitanja zainteresiranim predstavnicima medija u srijedu 29. maja 2024. godine, u prostorijama Youth House Čengić Vila, Džemala Bijedića bb u terminu od 09:30h.  

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA