18.8 C
Sarajevo
20.07.2024

Ustavni sud RS: Neprihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka u vezi imenovanja Dragane Čavke

U Banjoj Luci danas je održana 155. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS. Predmet o-adlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Odluci o izboru člana Upravnog odbora Radio-televizije RS. Podsjetimo, riječ je o Dragani Čavki koju je Narodna skupština RS izglasala 28. maja 2024. godine na mjesto Bošnjakinje, a Čavka se tokom ranijih godina izjašnjavala kao Srpkinja.

“Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, tj. da li postoje procesnopravni uslovi za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanim aktom Narodne skupštine došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda. Podnosilac je u svom zahtjevu istakao da je odlukom, kojom je Dragana Čavka izabrana za člana Upravnog odbora Radio-televizije RS-a, povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda iz razloga što postoji osnovana sumnja da se radi o manipulaciji prilikom izjašnjavanja imenovane o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Klub bošnjačkog naroda smatra da Ustavom garantovana zaštita prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, ne podrazumijeva samo brojčanu zastupljenost u institucijama vlasti, već i adekvatnu zastupljenost, tj. da nosioci vlasti mogu biti pripadnici određenog konstitutivnog naroda ako su tu pripadnost stekli rođenjem ili se duži niz godina izjašnjavaju kao Bošnjaci, a ne kako određena profesija ili funkcija to zahtijeva”, navode iz Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS.

Vijeće je, navodi se u saopštenju, utvrdilo da ovakav zahtjev “nije prihvatljiv”.

- OGLAS -

“Vijeće je, naime, ocijenilo da se navodi iz obrazloženja o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda ne mogu dovesti u vezu sa vitalnim nacionalnim interesima koji su definisani Amandmanom LXXVII, kojim je dopunjen član 70. Ustava RS-a. Takođe, Vijeće je istaklo da se iz navoda obrazloženja zahtjeva ne uočava u čemu se sastoji povreda vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda da bude adekvatno zastupljen u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, s obzirom na činjenicu da se osporenom odlukom vrši izbor člana Upravnog odbora Radio-televizije RS, koja ima status javnog preduzeća. Budući, stoga, da se obrazloženje Odluke o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda zbog svoje nepotpunosti ne može smatrati obrazloženjem u smislu odredbe člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda RS-a, Vijeće je odlučilo da je takav zahtjev neprihvatljiv”, naveli su iz Vijeća.

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA