17.7 C
Sarajevo
19.05.2024

Rekordna naplata javnih prihoda u RS-u

Naglašavaju da su u cijeloj prošloj godini zadržali pozitivan trend u naplati javnih prihoda, kojih je prikupljeno za četiri posto više u odnosu na 2017. godinu, uz zadovoljavajući rast naplate i direktnih poreza i doprinosa, ali i ostalih javnih prihoda. Kada su u pitanju direktni porezi, u 2018. godini iznose 492,6 miliona KM, što je za 26 miliona KM ili šest procenata više nego godinu dana ranije.

Najveći rast naplate u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dobit sa 220,8 miliona KM ili gotovo 28 miliona maraka više, saopćeno je Poreske uprave RS-a. Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 229,2 miliona, što je 5,1 milion KM manje u odnosu na 2017. godinu. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. I prihodi od poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara u prošloj godini iznosili su 14,9 miliona KM ili četiri procenta više u odnosu na godinu ranije. Također, povećana je i naplata poreza na nepokretnosti, koji je u 2018. godini iznosi 27,6 miliona KM, što je za 2,5 miliona KM ili 10 procenta više u odnosu na 2017..

Doprinosi su u prošloj godini naplaćeni u iznosu od 1,513 milijardi KM, što je za 36,6 miliona KM ili dva procenta više nego u 2017. godini. Tako je za Fond PIO prikupljeno 861,1 milion KM ili 62,2 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 539,1 milion KM što je manje za šest procenta u odnosu na uporedni period.

- OGLAS -

U tom bh. entitetu lani je registrovano 1.246 poreskih obveznika – pravnih subjekata i 2.872 poreska obveznika-preduzetnika, dok su istovremeno odjavljena 434 poreska obveznika i 994 preduzetnika.

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA